Konferencja „Relacja rodzic-dziecko w erze cyfrowej transformacji” stanowi unikalne, edukacyjne spotkanie skoncentrowane na rodzicach dążących do zrozumienia i odpowiedzi na nowoczesne wyzwania związane z rodzicielstwem, szczególnie w obliczu galopującej cyfryzacji. To nie tylko przestrzeń dla podnoszenia świadomości o potencjalnych zagrożeniach płynących z cyfrowego świata, ale także forum dla nauki rzeczowych, sprawdzonych strategii radzenia sobie z tymi wyzwaniami w relacjach z dziećmi.

Uczestnicy konferencji będą mieli szansę dołączyć do interaktywnych warsztatów, na których będą mogli przeanalizować i rozwijać rozwiązania dla rzeczywistych sytuacji. Szczególnie wartościowym będzie doświadczenie pracy nad skomplikowanym problemem nastolatka zmagającego się z uzależnieniem od technologii. To bezpieczne środowisko pozwoli uczestnikom na sprawdzenie i rozwój umiejętności potrzebnych do zarządzania takimi sytuacjami.

„Relacja rodzic-dziecko w erze cyfrowej transformacji” to konferencja będąca prawdziwym zbiornikiem wiedzy i praktycznych umiejętności, które wesprą rodziców w lepszym zrozumieniu i ulepszeniu relacji z dziećmi w cyfrowym wieku.

Konferencja

Jak ZROZUMIEĆ I radzić sobie z wyzwaniami cyfrowego świata?

Agenda konferencji

Zdigitalizowana rzeczywistość - rozwija czy uwstecznia?

 • wpływ oddziaływania internetu na zachowanie dzieci
 • możliwe skutki nadmiernego korzystania z mobilnych urządzeń
 • definicja uzależnienia oraz jego przyczyny
 • metody zwalczania uzależnień

Jak być nawigatorem jednoosobowego statku wyruszającego w świat?

 • Rola rodzica i jej wpływ na przyszłość dziecka
 • Modele relacji rodzic-dziecko
 • Zaburzenia utrudniające budowanie więzi z dzieckiem

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

 • Świat oczami nastolatka
 • Priorytety dorastania
 • 3 najważniejsze obszary mózgu i ich wpływ na nastoletnią codzienność
 • Jak komunikować się z dorastającym mózgiem

Marcin Rzeczkowski

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny PTTPB (1422), terapeuta motywujący PIDM (02/ATE/II/2021) oraz trener I stopnia PTP(I 445).

Ponadto ukończył całościowe szkolenie z terapii dialektyczno behawioralnej AMIE / NDFT-CP (CF-DBT-016-2022) oraz DBT Comrehensive organizowane przez PTDBT. Dodatkowo jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień KBPN (SP1080/2015).

Pracuje zarówno z dorosłymi jak i nastolatkami w sposób empatyczny i ukierunkowany na cel klienta. Najczęstsze obszary pracy klinicznej to: uzależnienia, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (depresja, dwubiegunowe), samookaleczenia, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania oraz praca z parami. Ponadto prowadzi sesje w obszarze rozwoju osobistego (min poczucie wartości, regulacja emocji, komunikacja podejmowanie decyzji czy asertywność, itp).

Dodatkową pasją zawodową jest prowadzenie szkoleń. Jest realizatorem programów rekomendowanych: Fred Goes Net, Candis, Program Ograniczania Picia, Program Wzmacniania Rodzin, Family Connections itp. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności DBT, grupy wsparcia i terapeutycznej. Współprowadził treningi interpersonalne i intrapsychiczne.

Od lat pozostaje pod stałą superwizją pracy własnej.

Aktualnie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego w Skarżysko Kamienna. Jest także członkiem:

 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej,
 • Polskie Towarzystwo Dialektycznej Terapii Behawioralnej,
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego.

 

Prywatnie jest mężem Izabeli, tatą Zofii i Franciszka. W czasie wolnym gra na gitarze, trenuje fizycznie, pasjonuje go boks.

Prywatnie lubi grę na gitarze,